Międzygalaktyczna Cyfrowa Flota - MGCF

Formularz Uczestnika Misji MGCF

  Imię i Nazwisko

  telefon

  rozmiar kurtki MGCF /(Sprawdź rozmiar)


  rozmiar T-Shirt MGCF / (Sprawdź rozmiar)

  email (weryfikowany)

  Miasto

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem: e-mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przesłania wyżej wymienionego upominku.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konferencji i przesłania wyżej wymienionego upominku.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania wyżej wymienionego upominku.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, ani w sposób zautomatyzowany.