Od Polski papierowej do Polski cyfrowej
20 lat podpisu elektronicznego w Polsce
13 marca 2019

Pałac Sobańskich al. Ujazdowskie 13 Warszawa

 

O Konferencji

Zarząd Asseco Data Systems zaprasza na Galę z okazji obchodów 20-lecia podpisu elektronicznego w Polsce
„Od Polski papierowej do Polski cyfrowej”

Jako prekursorzy e-podpisu i największy polski ośrodek usług zaufania, chcielibyśmy, wraz z zaproszonymi ekspertami,
podsumować minione 20 lat w obszarze cyfrowych dokumentów i usług, a także spojrzeć w przyszłość e-podpisu.

Data

Start

Miejsce

Organizator

13.03.2019 r.

17:30

Pałac Sobańskich
al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa

Agenda

17:30

Rejestracja gości, powitalny koktajl

17:30 - 18:00

18:00

Przywitanie gości

18:00 - 18:05

Artur Wiza – Wiceprezes Zarządu Asseco Poland

18:05

Przemówienie inauguracyjne

18:05 - 18:15

Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu Asseco Data Systems – „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej – historia e-podpisu w Polsce”

18:15

Wystąpienie Patrona Honorowego

18:15 - 18:30

Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji

18:30

Debata

18:30 - 19:15

Dyskusja panelowa nt. „Kiedy e-podpis zastąpi długopis”
Osoby zaproszone do wzięcia udziału w debacie:

 • Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
 • Wiesław Paluszyński – Wiceprezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Feliks Szyszkowiak – Wiceprezes, Santander Bank Polska
 • Radosław Woźniak – Wiceprezes, Europejski Fundusz Leasingowy
 • Wojciech Olechno – Head of Mobile B2B, Samsung
 • Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A.

Prowadzący: Redaktor Pulsu Biznesu – ogólnopolskiego dziennika poświęconego biznesowi, gospodarce i giełdzie.

19:30

Poczęstunek, rozmowy kuluarowe

19:30 -

Formularz Zgłoszenia - rejestracja

  Przed wysłaniem zgłoszenia wypełnij wszystkie pola formularza i zaznacz pola: "oświadczenie" oraz "zgoda"

  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Nazwa Firmy / Instytucji

  Telefon

  Adres email

  Informujemy, iż podczas konferencji wykonywane będą zdjęcia i filmy rejestrujące przebieg wydarzenia, mogące zawierać wizerunek Pani/Pana jako uczestnika konferencji „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej – 20 lat podpisu elektronicznego w Polsce”.

  Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
  Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem: e-mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania ww. konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału Pani/Pana w konferencji pn. „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej – 20 lat podpisu elektronicznego w Polsce”. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w tej konferencji.
  Informujemy, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Pani prawo do wycofania poniżej udzielonych zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako uczestnika konferencji „Od Polski cyfrowej do polski papierowej – 20 lat podpisu elektronicznego w Polsce”, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział Pani/Pana w ww. wydarzeniu.
  Wysyłając wypełniony formularz oświadczam, że:
  1) powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją wydarzenia,
  2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby przez spółkę Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia jako administratora danych i organizatora konferencji pn. „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej – 20 lat podpisu elektronicznego w Polsce” w zakresie wszystkich danych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu zorganizowania ww. konferencji, w tym wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adres e-mail i/lub numer telefonu w celu bieżących kontaktów w sprawach związanych z wydarzeniem;
  3) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych podczas konferencji fotografiach lub filmach i ich rozpowszechnianie w celu promocji ww. wydarzenia przez ich publikację na stronie internetowej Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, www.assecods.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych ww. spółki takich jak: Facebook, Instagram oraz Twitter. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Oświadczam ponadto, iż wiem, że mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem w ww. wydarzaniu mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celu promocji ww. wydarzenia – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego – na co wyrażam zgodę;
  4) umieszczone w niniejszym formularzu zapytania zgody są przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie i nie budzą moich zastrzeżeń.

  Przed wysłaniem zgłoszenia oznacz oba poniższe pola potwierdzając wyrażenie zgody i akceptację regulaminu.

  Patronaty Honorowe

  Patronat Medialny

  Partnerzy

  • Od Polski papierowej do Polski cyfrowej
   20 lat podpisu elektronicznego w Polsce
   13 marca 2019r.
   od 17:30 do około 21:00
  • Miejsce konferencji

   Pałac Sobańskich
   al. Ujazdowskie 13
   00-567 Warszawa
   prosimy uwzględnić ograniczoną
   ilości miejsc parkingowych

  • Email

   ewelina.chudy@assecods.pl

  • Odwiedź nasze biuro w Warszawie

   Asseco Data Systems S.A.
   ul. Branickiego 13
   02-972 Warszawa

  • Zapraszamy do naszego serwisu WWW

   https://www.assecods.pl