Asseco Software Architecture Days
Nie tylko o cloud’ach

10-11 kwietnia 2019

SOPOT

 

O Konferencji

Pion Administracji Terenowej Asseco Data Systems zaprasza na cykl spotkań architektonicznych – Konferencję SAD, czyli Software Architecture Days.

„Nie tylko o cloud’ach” – to temat przewodni tegorocznej konferencji:

W trakcie konferencji zaprezentujemy rozwiązania technologiczne stosowane w naszych produktach, podzielimy się wiedzą i będziemy  rozmawiać
o architekturze systemów i o nowych rozwiązaniach technicznych. Będziemy też omawiać ciekawe rozwiązania naszych systemów „legacy”.

Przedstawimy Wam (architektom i developerom), tematy nowe i związane ze strategią ADS. Pokażemy, że jesteśmy firmą, która rozwija się nie tylko biznesowo, ale i technologicznie.

Data

Start

Miejsce

Organizator

10-11.04.2019 r.

09:30

Centrum Konferencyjne
Uniwersytetu SWPS
ul. Polna 16/20
81-745 Sopot

Agenda

08:30

Rejestracja

08:30 - 09:30

09:30

Powitanie

09:30 - 10:00

Robert Szymański

10:00

Kształtowanie produktu w kontekście architektury. Wpływ wybranych rozwiązań na produkty i metodologię wytwarzania oprogramowania.

10:00 - 11:00

Jerzy Tunin

11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 11:20

11:20

Licencjonowanie - zadbajmy o sumienie klienta

11:20 - 12:05

Przemysław Karolak, Radosław Stępień

12:05

Lunch

12:05 - 13:05

13:05

MultiCloud - chmura Asseco w praktyce

13:05 - 13:50

Marcin Lebiecki, Mariusz Ferdyn

13:50

Przerwa kawowa + dyskusja

13:50 - 14:20

14:20

Pomysł na systemy legacy w procesie CI

14:20 - 15:05

Wojciech Dzido

15:05

Czas na dyskusje

15:05 - 16:05

ok. 16:05

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

ok. 16:05 -

18:30

spotkanie w pubie Cuthead

18:30 -

Po wyczerpującym dniu konferencji zapraszamy wszystkich do pubu Cathead, przy ul. Powroźniczej 19/20 w Gdańsku.

09:30

Cloud - Continous Delivery, czyli automatyczne wdrażanie poprawek na kubernetesa w modelu Canary Release

09:30 - 10:00

Rafał Bińkowski

10:00

Jak sprawnie przemigrować aplikację ze starej technologii do nowej

10:00 - 10:45

Asseco

10:45

Przerwa kawowa + dyskusja

10:45 - 11:15

11:15

Proces UX tworzenia produktów cyfrowych 4D

11:15 - 12:00

SYMETRIA UX Agency

12:00

„Dziwne, u mnie działa” – Konfiguracja i wdrożenie testów automatycznych w procesie CI.

12:00 - 12:30

Marcin Uhlenberg, Piotr Karwowski

12:30

Lunch

12:30 - 13:30

13:30

Krótka historia Aplikacji Mandatowej w poświacie Luny

13:30 - 14:30

Asseco & Pion Leasingu

14:00

Przerwa kawowa + dyskusja

14:00 - 15:00

15:00

Vaadin na 17-te urodziny Kom-Medii

15:00 - 15:45

Jerzy Ziemiański, Krzysztof Stańczyk

15:45

Zakończenie konferencji

15:45 - 16:015

Robert Szymański

Formularz Zgłoszenia - rejestracja

  Przed wysłaniem zgłoszenia wypełnij wszystkie pola formularza i zaznacz pola: "oświadczenie" oraz "zgoda"

  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Nazwa Firmy / Instytucji

  Telefon

  Adres email

  Informujemy, iż podczas konferencji wykonywane będą zdjęcia i filmy rejestrujące przebieg wydarzenia, mogące zawierać wizerunek Pani/Pana jako uczestnika konferencji „Software Architecture Days”.

  Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
  Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem: e-mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania ww. konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału Pani/Pana w konferencji pn. „Software Architecture Days”. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w tej konferencji.
  Informujemy, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Pani prawo do wycofania poniżej udzielonych zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako uczestnika konferencji „Software Architecture Days”, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział Pani/Pana w ww. wydarzeniu.
  Wysyłając wypełniony formularz oświadczam, że:
  1) powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją wydarzenia,
  2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby przez spółkę Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia jako administratora danych i organizatora konferencji pn. „Software Architecture Days” w zakresie wszystkich danych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu zorganizowania ww. konferencji, w tym wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adres e-mail i/lub numer telefonu w celu bieżących kontaktów w sprawach związanych z wydarzeniem;
  3) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych podczas konferencji fotografiach lub filmach i ich rozpowszechnianie w celu promocji ww. wydarzenia przez ich publikację na stronie internetowej Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, www.assecods.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych ww. spółki takich jak: Facebook, Instagram oraz Twitter. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Oświadczam ponadto, iż wiem, że mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem w ww. wydarzaniu mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celu promocji ww. wydarzenia – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego – na co wyrażam zgodę;
  4) umieszczone w niniejszym formularzu zapytania zgody są przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie i nie budzą moich zastrzeżeń.

  Przed wysłaniem zgłoszenia oznacz oba poniższe pola potwierdzając wyrażenie zgody i akceptację regulaminu.

  • Konferencja Software Architecture Days
  • Miejsce spotkania

   Centrum Konferencyjne SWPS
   ul. Polna 16/20
   Sopot

  • Email

   dorota.przygocka@assecods.pl

  • Dorota Przygocka

   tel. 797 028 981