Otwarty Turniej Szachowy Asseco Data Systems 2018

Asseco Data Systems oraz Szkoła Szachowa Krzyś Krzysztof Żurkiewicz, serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Otwartym Turnieju Szachowym
organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej z okazji  595. Urodzin Miasta Łodzi, który odbędzie się na terenie Asseco Data Systems przy ulicy Narutowicza 136 w Łodzi.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Data

Start

Miejsce

Organizatorzy

28.07.2018 r.

godzina 11:00

Asseco Data Systems
biuro w Łodzi
ul. Narutowicza 136
90-146 Łódź

Otwarty Turniej Szachowy

AGENDA

AGENDA

11:00

Powitanie Uczestników

11:00 - 11:20

11:20

Rozpoczęcie turnieju - rozgrywki

11:20 - 14:50

14:50

Zakończenie turnieju

14:50 - 15:00

15:00

Atrakcje towarzyszące

15:00 - 15:30

 • Turniej szachów żywych
 • Wystawa zabytkowego sprzętu komputerowego
15:30

Ogłoszenie wyników - wręczenie nagród u dyplomów

15:30 -

Formularz zgłoszeniowy - Uczestnik niepełnoletni

  Zgłoszenie dziecka/podopiecznego (osoby nieletniej)

  Imię dziecka (wymagane)

  Nazwisko dziecka (wymagane)

  Wiek dziecka (wymagane)

  Kategoria szachowa FIDE (jeżeli brak - wpisz nie dotyczy)

  Dane Rodzica/Opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Informujemy, iż podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia lub filmy rejestrujące przebieg wydarzenia, mogące zawierać wizerunek Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego (osoby niepełnoletniej) zgłaszanej do uczestnictwa w „Otwartym turnieju szachowym Asseco Data Systems”.

  Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
  Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem: e-mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania ww. turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału Pani/Pana dziecka/podopiecznego w turnieju pn. „Otwarty turniej szachowy Asseco Data Systems”. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana dziecka/podopiecznego w ww. turnieju oraz Pani/Pana jako jego opiekuna.

  Informujemy, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Pani prawo do wycofania poniżej udzielonych zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego zgłaszanej do uczestnictwa w „Otwartym turnieju szachowym Asseco Data Systems”, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział Pani/Pana oraz zgłaszanej przez Panią/Pana osoby niepełnoletniej w ww. wydarzeniu.

  Wysyłając wypełniony formularz oświadczam, że:
  1) powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją wydarzenia,
  2) zapoznałam/em się z warunkami turnieju „Otwarty turniej szachowy Asseco Data Systems” określonymi w regulaminie „Otwartego turnieju szachowego Asseco Data Systems” i w pełni je akceptuje;
  3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego i mojej osoby przez spółkę Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia jako administratora danych i organizatora turnieju pn. „Otwarty turniej szachowy Asseco Data Systems” w zakresie wszystkich danych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu zorganizowania ww. turnieju, w tym wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adres e-mail i/lub numer telefonu w celu bieżących kontaktów w sprawach związanych z wydarzeniem;
  4) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na wykonanych podczas turnieju fotografiach lub filmach i ich rozpowszechnianie w celu promocji ww. wydarzenia przez ich publikację na stronie internetowej Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, www.assecods.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych ww. spółki takich jak: Facebook, Instagram oraz Twitter. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Oświadczam ponadto, iż wiem, że wizerunek mój i mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z naszym/jego udziałem w ww. wydarzaniu mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celu promocji ww. wydarzenia– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego – na co wyrażam zgodę;
  5) wyrażam zgodę na publikację podstawowych danych moich i mojego dziecka/podopiecznego, takich jak imię, nazwisko oraz informacji o zajętym przez moje dziecko/podopiecznego miejscu w turnieju, poprzez ich publikację na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych celu promocji ww. wydarzenia. Zgody umieszczone w niniejszym formularzu są przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie.

  Formularz zgłoszeniowy - Uczestnik pełnoletni

   Zgłoszenie Uczestnika pełnoletniego

   Imię (wymagane)

   Nazwisko (wymagane)

   Kategoria szachowa FIDE - jeżeli brak proszę wpisać "nie dotyczy"(wymagane)

   Telefon (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Informujemy, iż podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia lub filmy rejestrujące przebieg wydarzenia, mogące zawierać wizerunek Pani/Pana jako uczestnika „Otwartego turnieju szachowego Asseco Data Systems”.

   Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
   Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem: e-mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania ww. turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału Pani/Pana w turnieju pn. „Otwarty turniej szachowy Asseco Data Systems”. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w ww. turnieju.

   Informujemy, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Pani prawo do wycofania poniżej udzielonych zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako uczestnika „Otwartego turnieju szachowego Asseco Data Systems”, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział Pani/Pana w ww. wydarzeniu.

   Wysyłając wypełniony formularz oświadczam, że:
   1) powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją wydarzenia,
   2) zapoznałam/em się z określonymi w regulaminie z warunkami „Otwartego turnieju szachowego Asseco Data Systems” i w pełni je akceptuje;
   3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby przez spółkę Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia jako administratora danych i organizatora turnieju pn. „Otwarty turniej szachowy Asseco Data Systems” w zakresie wszystkich danych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu zorganizowania ww. turnieju, w tym wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adres e-mail i/lub numer telefonu w celu bieżących kontaktów w sprawach związanych z wydarzeniem;
   4) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych podczas turnieju fotografiach lub filmach i ich rozpowszechnianie w celu promocji ww. wydarzenia przez ich publikację na stronie internetowej Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, www.assecods.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych ww. spółki takich jak: Facebook, Instagram oraz Twitter. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Oświadczam ponadto, iż wiem, że mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem w ww. wydarzaniu mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celu promocji ww. wydarzenia– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego – na co wyrażam zgodę;
   5) wyrażam zgodę na publikację podstawowych danych, takich jak moje imię, nazwisko oraz informacji o zajętym przeze mnie miejscu w turnieju, poprzez ich publikację na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych celu promocji ww. wydarzenia. Zgody umieszczone w niniejszym formularzu są przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie.

   Przed wysłaniem zgłoszenia oznacz oba poniższe pola potwierdzając wyrażenie zgody i akceptację regulaminu.

   Organizatorzy i Patroni

   Patronat Honorowy

   Patronat Medialny

   • Otwarty Turniej Szachowy Asseco Data Systems
    z okazji 595. Urodzin Miasta Łodzi
   • Miejsce

    Asseco Data Systems S.A.
    ul. Narutowicza 136
    90-146 Łódź

   • Email

    turniej@assecods.pl

   • Biuro Organizacyjne

    Agnieszka Zięba
    tel. 42 675 63 02
    Asseco Data Systems S.A.
    Biuro w Łodzi
    ul. Narutowicza 136
    90-146 Łódź

   • Zapraszamy do naszego serwisu

    www.assecods.pl