Konferencja „Uczelnia 3.0”

27 marca 2018 r. Warszawa

Konferencja Uczelnia 3.0

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Nauk oraz Asseco Data System S.A. mają zaszczyt zaprosić na pierwszą edycję konferencji Uczelnia 3.0. Konferencja jest odpowiedzią na wyzwania jakie czeka szkolnictwo wyższe w najbliższych latach. Ustawa Konstytucja dla Nauki, zaproponowana przez Ministra Jarosława Gowina, zmiany demograficzne i społeczne, nowe wyzwania na rynku pracy oraz zapotrzebowanie na nowe kompetencje wpływają na konieczność innego myślenia o edukacji wyższej. Ponadto konsolidacja uczelni, proces umiędzynarodowienia i komercjalizacji badań, a także zastosowanie technologii ICT w procesie dydaktycznym i zarządczym, to czynniki, które zmieniają naszą rzeczywistość w systemie nauki i dydaktyki. Konferencja będzie świetną okazją do wysłuchania prelekcji i do dyskusji na temat wyzwań związanych z przyszłością uczelni, także w kontekście wykorzystania środków unijnych na projekty rozwojowe i wdrożeniowe. Nasza konferencja ma połączyć teraźniejszość z przyszłością. Ma pokazać innowacyjne idee oraz praktyczne rozwiązania.

Nasze spotkanie podzielone zostało na trzy części: nauka, studium przypadków i warsztaty. W każdej wystąpią znamienici Prelegenci, Goście i Partnerzy.

Podczas konferencji mówić będziemy m.in. o:

– cyfrowej rewolucji na uczelniach – wyzwanie czy szansa na rozwój i nową jakość kształcenia?

– Funduszach europejskich – praktyczne omówienie źródeł finansowania dla uczelni w 2018 r.

– Konkursie NCBiR 3.5 – ostatni moment by sięgnąć po unijne środki. Jak to zrobić? Na jakie innowacyjne rozwiązania postawić? Jak je skutecznie wdrożyć?

– nowoczesnych technologiach w praktyce – Asseco Data Systems, Microsoft i Unit4 (Teta) o kompleksowych, dedykowanych rozwiązaniach wspierających zarządzanie uczelnią i procesy dydaktyczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy,

Prof. Paweł Rowiński

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Daniel Lala
Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems S.A.
Przewodniczący Rady Programowej konferencji

Data

Start

Miejsce

Organizator

27 marca 2018 r.

godzina 10:00

Hotel Sound Garden
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

Organizatorzy

PAN-logotyp-kolor.jpg
ADS Logo PNG
microsoft_PNG16
Teta_nowe_logo_z_200px

Patroni medialni

nowe_logo_Forum_Akademickie 2016
edukajca_i_dialog_logo

„Uczelnia 3.0”

Konferencja dla przedstawicieli uczelni wyższych

Agenda

09:00

Rejestracja uczestników – kawa / poczęstunek

09:00 - 10:00

10:00

Otwarcie konferencji, przywitanie gości

10:00 - 10:05

Prof. Jerzy Duszyński Prezes Polskiej Akademii Nauk

Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu Asseco Data Systems S.A.

10:05

"Szanse i wyzwania w sektorze Uczelni Wyższych w kontekście Life-Long- Education"

10:05 - 10:25

Prof. Mario Raich – Wyższa Szkoła Biznesu ESADE w Barcelonie, Członek Zarządu Akademii e-Merit w Zurychu

10:25

„Silny Uniwersytet Badawczy - czy jest to możliwe w warunkach Polskich”

10:25 - 10:55

Prof. Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent PAN

Prof. Andrzej Rychard – Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek korespondent PAN

10:55

„Przyszłość kształcenia w dobie rozwoju technologii i zmian społecznych”

10:55 - 11:15

Prof. Mirosław Grewiński – Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka; Przewodniczący Komitetu Edukacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej

11:15

Asseco dla Uczelni

11:15 - 11:20

Daniel Lala – Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems S.A.

11:20

„Przyszłość Uczelni - Odwrócony Uniwersytet”

11:20 - 11:55

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

11:55

przerwa kawowa/networking

11:55 - 12:20

12:20

"Największa komercjalizacja w historii Polskiej nauki"

12:20 - 12:40

Renata Olejnik – Kierownik Biura ds. Patentów, Specjalista ds. komercjalizacji, Uniwersytet Warszawski

12:40

„Uczelnia 3.0 Asseco – Kompleksowa Oferta dla Uczelni Wyższych”

12:40 - 12:55

Grzegorz Pytkowski – Pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Wyższych, Asseco Data Systems

Katarzyna Skowrońska – Dyrektor Sprzedaży d/s Kluczowych Klientów, Asseco Data Systems

12:55

"e-VISTULA dla e-studentów”

12:55 - 13:10

Margarita Kuliś, Anna Plewa – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

13:10

„Wirtualna rzeczywistość w edukacji - case study”

13:10 - 13:30

Michał Rynkowski – Dyrektor Działu Szkoleń i Wdrożeń Aplikacyjnych, Asseco Data Systems S.A.

13:30

Azure for reasearch - chmura (publiczna), badania i pomysły.

13:30 - 13:50

Tomasz Kopacz – Principal Technical Architect (Evangelist), Microsoft

13:50

Przerwa obiadowa

13:50 - 14:50

14:50

"Finansowanie projektów na Uczelniach"

14:50 - 15:20

Edyta Niemyjska – Czech – Ekspert ds. funduszy unijnych, Avista Consulting & Management

15:20

"Nowoczesna platforma zarządzania procesem dydaktycznym na Uczelni "

15:20 - 15:50

Michał Kobyliński, Karol Maj, Szymon Kwapiszewski – Dział Wytwarzania i Utrzymania Oprogramowania, Asseco Data Systems

15:50

"Jak sprawnie kontrolować finanse projektów – dobre praktyki z wdrożeń Teta EDU"

15:50 - 16:10

Tomasz Dobrzański – Product Manager Teta ERP/Pre-Sales Team Leader

16:10

"Oracle a Edukacja dla Uczelni"

16:10 - 16:25

Oliwia Łączyńska – OU EMEA Business Development ManagerOracle

16:25

"Obsługa cyklu życia studenta z wykorzystaniem Microsoft Dynamics 365"

16:25 - 16:45

Cecylia Szymańska – Dyrektor ds. Edukacji,  Microsoft

Paweł Brudny – Konsultant technologiczny, Microsoft

16:45

Przerwa kawowa/networking

16:45 - 17:00

17:00

Zakończenie konferencji

17:00 -

Pobierz Agendę w PDF

Rada Programowa

  • Przewodniczący Rady Programowej: Daniel Lala – Wiceprezes Asseco Data Systems S.A
  • Prof. Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. Andrzej Rychard – Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek korespondent PAN
  • Prof. Mario Raich – Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu ESADE w Barcelonie, Ekspert ds. innowacji
  • Prof. Mirosław Grewiński – Przewodniczący Komitetu Edukacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. J. Korczaka w Warszawie
  • Prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, członek korespondent PAN
  • Prof. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
  • Bartosz Stebnicki – Dyrektor Sektora Publicznego Microsoft
  • Robert Bagiński – Prezes Zarządu American Systems

Prelegenci

Prof. Paweł Rowiński Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Paweł M. Rowiński jest profesorem nauk o Ziemi, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN, a wcześniej zastępcą dyrektora tego Instytutu ds. naukowych. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych, pracował i wykładał w kilku światowych centrach badawczych, m.in. jako stypendysta Fundacji Batorego w State University of New York w Stony Brook w Stanach Zjednoczonych. Jest wiceprezesem zarządu europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych i 17 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Springera – Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i  habilitacyjną, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego; w 2015 r. odznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych odznaką Bene Merito w uznaniu zasług w promowaniu i wzmacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Prof. Andrzej Rychard Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek korespondent PAN

Prof. Andrzej Rychard – socjolog,  członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek Komitetu Socjologii PAN, wykładowca i visiting profesor na wielu uniwersytetach zagranicznych. Zajmuje się socjologią instytucji, socjologia polityki, gospodarki oraz socjologią postkomunistycznej transformacji. Komentator w mediach polskich i zagranicznych.  Autor wielu publikacji polskich i zagranicznych. Wśród  ostatnich publikacji:  Legitymizacja. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (współredakcja), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2010, Legacy of Polish Solidarity: Social Activism, Regime Collapse, and Building a New Society (współredakcja), Peter Lang, Franfurt am Main, 2015.

Prof. Mario Raich Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu ESADE w Barcelonie, Ekspert ds. innowacji

Prof. Mario Raich – szwajcarski futurysta, zawodowy innowator i kreatywny umysł. Pracował na najwyższych stanowiskach w poważnych międzynarodowych organizacjach (Xerox, Citicorp, Zurich Financial Services) oraz własnych firmach. Od 1991 działa na całym świecie jako międzynarodowy specjalista od innowacji. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego, Usługi Innowacyjne w spółce Frei+Raich. Jest również założycielem i członkiem zarządu Akademii e-Merit w Zurychu (2017). Płynnie porozumiewa się w językach: niemieckim, szwajcarskim, angielskim, francuskim, włoskim, polskim oraz hiszpańskim. Prof. Raich prowadzi rozmaite zajęcia dla studentów MBA, executive MBA oraz doktorantów w wielu europejskich szkołach biznesu: ESADE Business School w Barcelonie, HEC w Paryżu, BMI w Wilnie, Politechnice Gdańskiej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadził studia podyplomowe dla przedsiębiorców na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. W Polsce wspiera przedsiębiorców od wielu lat. Od 2013 do 2016 prowadził programy wspierania i rozwoju liderów innowacji w Gdańsku. Był ekspertem ds. Innowacji PARP.

Renata Olejnik, Kierownik Biura ds. Patentów, Specjalista ds. Komercjalizacji

Posiada doświadczenie w zakresie własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej, procesu komercjalizacji, oceny potencjału nowych technologii. Zapewnia pomoc społeczności akademickiej w zakresie procesu patentowania, przygotowania umów dot. własności intelektualnej, wdrażania innowacyjnych technologii, a także zajmuje się zarządzaniem prawami własności intelektualnej, jak również popularyzowaniem oraz edukacją studentów i pracowników naukowych UW w wyżej wymienionych dziedzinach. Doświadczenie z zakresu transferu technologii zdobyła podczas 3-letniej pracy na Uniwersytecie w Leeds, a od 1 lutego 2009 roku zajmuję stanowisko Kierownika Biura Informacji Patentowej UOTT. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i stypendiach Erasmusa. Jestem także absolwentką programu MNiSW „Top 500 Innovators: Science – Management – Commercialization” na  University of California, Berkeley.

Mirosław Grewiński, polityk społeczny; profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Mirosław Grewiński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Przewodniczący Komitetu Edukacji Zawodowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek Rady Głównej ds. Readaptacji Skazanych przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Zespołu ds. Nagród przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji przy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MRPiPS. Członek European Semester Group przy Komisji Europejskiej. Członek European Social Network. Członek ESPAnet. Członek Rady Ekspertów THINKTANK. Autor, współautor lub redaktor blisko 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 40 książek na tematy związane z polityką społeczną

Tomasz Dobrzański, Product Manager Teta ERP / Pre-Sales Team Leader

Od ponad 21 lat związany z grupą kapitałową Unit4 Polska (dawniej Teta). Jako Dyrektor Produktowy przez wiele lat odpowiedzialny za merytoryczny rozwój szeroko rozumianych aplikacji Teta. W szczególności współtwórca merytoryczny rozwiązań Teta 2000 oraz Teta ERP/HR (dawniej Teta Constellation) w szczególności w obszarach Finanse oraz Majątek Trwały. Obecnie silnie wspiera sprzedaż produktów tej marki jako leader zespołu Presales. Dodatkowo nadzoruje rozwój aplikacji jako Product Manager ERP oraz BI.

Tomasz Kopacz, Principal Technical Architect (Evangelist), Microsoft

Tomasz Kopacz – współpracuje z architektami oraz projektantami systemów wykorzystujących, między innymi, technologie Microsoft. W ramach współpracy doradza przy wyborze właściwych elementów pozwalających rozwiązać określony problem. Zajmuje się również prezentacją wzorców i dobrych praktyk architektonicznych oraz szeroko pojętym wykorzystaniem technologii .NET, serwerów Microsoft, Microsoft Azure i różnych narzędzi wspierających prowadzenie projektów. Dodatkowo, duża część pracy związana jest ze stykiem „technologia a człowiek” tak by interfejs użytkownika efektywnie współpracował z częścią serwerową. Przed dołączeniem do zespołu Microsoft Tomasz Kopacz, jako niezależny konsultant, prowadził wiele projektów bazujących na różnych technologiach. Doradzał także przedsiębiorstwom pomagając przy wdrożeniach i przetargach.

Grzegorz Pytkowski – pełnomocnik i doradca zarządu Asseco Data Systems ds. edukacji, prezes międzynarodowej firmy Accelerated Learning International Poland 

Twórca i wieloletni szef firmy GP Bis, którą wydawnictwo WBJ Book of Lists sklasyfikowało w roku 2005 na pierwszej pozycji w rankingu firm Facility Management w Polsce, a także były Prezes Zarządu Pirelli RE Polska oraz ColdwellBanker Polska. Doświadczony w budowaniu biznesów, rozwoju organizacji i zarządzaniu. Animator licznych projektów z zakresu nowoczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Zaangażowany w wiele projektów unijnych w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego i osobistego.

Katarzyna Skowrońska – Dyrektor Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów w Asseco Data System

Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. O 6 lat współpracuje z Uczelniami Wyższymi, od 18 lat związania z branżą IT. Odpowiada za relacje z Uczelniami Wyższymi oraz budowanie strategii współpracy i komunikacji firmy z sektorem szkolnictwa wyższego. Realizuje projekty sprzedaży nowoczesnych systemów zarządzania procesem edukacyjnym (platformy e-learningowe, narzędzia wspierające Akademickie Biura Karier, e-baza wiedzy, nDziekanat). Współpracując z wszystkimi obszarami biznesowymi firmy Asseco DS przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla edukacji, dostosowując współczesne rozwiązania informatyczne do specyficznych potrzeb tego sektora. Pracując wcześniej w polskim oddziale Microsoft rozwijała sprzedaż najnowszych rozwiązań do 150 Uczelni, przyczyniając się tym samym do największego w historii wzrostu wykorzystania technologii Microsoft Office 365.

Paweł Brudny – Microsoft

Paweł Brudny – Konsultant technologiczny w firmie Microsoft dla produktu Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Jako że w swoim doświadczeniu i wykształceniu łączy elementy biznesowe (Szkoła Główna Handlowa) i informatyczne (Politechnika Warszawska) w pracy zawodowej znajduje się na styku tych dwóch światów, zajmując się rozwiązaniami IT dla biznesu. Na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem problemów klientów przy użyciu pakietu Microsoft Dynamics 365, tworząc koncepcje i wizje jego zastosowania u klientów, a także wspierając konsultancko jego wdrażanie. Zawodowo miłośnik rozwiązań platformowych. Prywatnie pasjonat instrumentów czterostrunowych.

Michał Rynkowski – Dyrektor Działu Szkoleń i Wdrożeń Aplikacyjnych Pionie Szkoleń Asseco Data Systems S.A.

Dostarcza rozwiązania edukacyjne zarówno dla sektora publicznego jak i przedsiębiorstw, bazując na różnorodnych technologiach edukacyjnych (szkolenia tradycyjne, elearning, szkolenia zdalne, filmy edukacyjne, mentoring, symulatory, wirtualna rzeczywistość). W swoim portfolio realizacyjnym posiada takie projekty jak Kompleksowy System Informatyczny ZUS, Elektroniczna Księga Wieczysta, czy Karta Dużej Rodziny. Prywatnie pasjonat futbolu.

Cecylia Szymańska – Dyrektor ds. Edukacji,  Microsoft

Cecylia Szymańska jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji. Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi (Partners in Learning, Microsoft in Education, Shape the Future, Szkoła w Chmurze, Szkoła Nowych Technologii, platformy regionalne) koncentrującymi się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań IT w szeroko pojętej edukacji.  Rozwija innowacyjne projekty informatyczne oraz buduje środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją. Wcześniej prowadziła linię biznesową edukacja w firmie Young Digital Planet S.A. gdzie współtworzyła
i wprowadzała na rynek prekursorskie rozwiązania elektroniczne m.in. pierwszy elektroniczny kurs do nauki angielskiego na CD (EuroPlus+), elektroniczne podręczniki (eduROM), platformy do dystrybucji materiałów cyfrowych (Nauczyciel.pl), platformy regionalne, realizowała projekty rządowe m.in. Scholaris.pl.

Margarita Kuliś – Dyrektor ds. Współpracy z Biznesem i Rozwoju Studenta Grupy Uczelni Vistula

Doradca zawodowy, koordynator, projektów. Współpracuje z Radą Biznesu Uczelni m.in. dot. przygotowania programów kształcenia z uwzględnianiem potrzeb biznesu. Zrealizowane projekty: 2015 – „Młodzi z doświadczeniem” – projekt badający i rozwijające kompetencje oraz realizujące staże w ramach POKL. 2016-2017 – koordynator projektu „Liczę na staż” i „Staże bez granic”. Celem projektów było podniesienie kompetencji studentów AFiBV w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Formularz Zgłoszeniowy

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Nazwa uczelni (wymagane)

Telefon

Udział w konferencji jest bezpłatny.