UCZELNIA DOSTĘPNA
Rozwiązania Technologiczne i Architektoniczne odpowiadające
potrzebom osób z niepełnosprawnościami
17 KWIETNIA 2019

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa

O Konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II serdecznie zaprasza na konferencję:

„UCZELNIA DOSTĘPNA – Rozwiązania Technologiczne i Architektoniczne odpowiadające potrzebom osób z niepełnosprawnościami”

Głównym celem tego wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o współczesnych możliwościach jakie daje nam rozwój technologii teleinformatycznych w procesie kształcenia osób niepełnosprawnych. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących wdrażanie programów i rozwiązań które umożliwiają osobom z różnymi dysfunkcjami rozwój swojej kariery naukowej. Mamy nadzieję, że konferencja przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy nauki z przemysłem IT w obszarze kształcenia osób niepełnosprawnych oraz zwiększania przez to atrakcyjności uczelni wyższych. Podczas wydarzenia zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją prezentującą najciekawsze projekty ostatnich lat, jakie zrealizowano w oparciu o najnowsze rozwiązania IT.

 

Data

Start

Miejsce

Organizator

17.04.2019 r.

09:00

Hotel Ibis Stare Miasto
ul. Muranowska 2
00-209 Warszawa

Agenda

09:00

Rejestracja uczestników/uczestniczek konferencji

09:00 - 10:00

10:00

Otwarcie konferencji

10:00 - 10:15

Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz
– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10:15

Przemówienie inauguracyjne

10:15 - 10:30

Jego magnificencja Ks. Antoni Dębiński, Rektor KUL

10:30

Wystąpienie

10:30 - 11:15

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Kształcenie niepełnosprawnych na KUL

11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 11:30

11:30

Wystąpienie

11:30 - 12:15

Magdalena Maląg, prezes PFRON

12:15

Wystąpienie

12:15 - 12:40

Edyta Niemyjska, AVISTA – Założenia Programu POWER 3.5

12:40

Wystąpienie

12:40 - 13:15

Prof. Henryk Skarżyński – Najnowsze  trendy dedykowane osobom głuchym.

13:15

Wystąpienie

13:15 - 13:30

Grzegorz Pytkowski, Katarzyna Skowrońska, Asseco Data Systems – Dostępna Uczelnia 3.0 Asseco

13:30

Obiad

13:30 - 14:30

14:30

Wystąpienie

14:30 - 15:15

Paweł Potakowski, MIGAM.org – Wirtualny asystent osoby głuchej

15:15

Wystąpienie

15:15 - 16:00

Krzysztof Kiewicz, KUL

Formularz Zgłoszenia - rejestracja

  Przed wysłaniem zgłoszenia wypełnij wszystkie pola formularza i zaznacz pola: "oświadczenie" oraz "zgoda"

  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Nazwa Firmy / Instytucji

  Telefon

  Adres email

  Informujemy, iż podczas konferencji wykonywane będą zdjęcia i filmy rejestrujące przebieg wydarzenia, mogące zawierać wizerunek Pani/Pana jako uczestnika konferencji „UCZELNIA DOSTĘPNA – Rozwiązania Technologiczne i Architektoniczne odpowiadające potrzebom osób z niepełnosprawnościami”.

  Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
  Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem: e-mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania ww. konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału Pani/Pana w konferencji pn. „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej – 20 lat podpisu elektronicznego w Polsce”. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w tej konferencji.
  Informujemy, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Pani prawo do wycofania poniżej udzielonych zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako uczestnika konferencji „Od Polski cyfrowej do polski papierowej – 20 lat podpisu elektronicznego w Polsce”, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział Pani/Pana w ww. wydarzeniu.
  Wysyłając wypełniony formularz oświadczam, że:
  1) powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją wydarzenia,
  2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby przez spółkę Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia jako administratora danych i organizatora konferencji pn. „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej – 20 lat podpisu elektronicznego w Polsce” w zakresie wszystkich danych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu zorganizowania ww. konferencji, w tym wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adres e-mail i/lub numer telefonu w celu bieżących kontaktów w sprawach związanych z wydarzeniem;
  3) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych podczas konferencji fotografiach lub filmach i ich rozpowszechnianie w celu promocji ww. wydarzenia przez ich publikację na stronie internetowej Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, www.assecods.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych ww. spółki takich jak: Facebook, Instagram oraz Twitter. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Oświadczam ponadto, iż wiem, że mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem w ww. wydarzaniu mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celu promocji ww. wydarzenia – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego – na co wyrażam zgodę;
  4) umieszczone w niniejszym formularzu zapytania zgody są przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie i nie budzą moich zastrzeżeń.

  Przed wysłaniem zgłoszenia oznacz oba poniższe pola potwierdzając wyrażenie zgody i akceptację regulaminu.

  Patronaty Honorowe

  Patronat Medialny

  Partner

  • UCZELNIA DOSTĘPNA
   Rozwiązania Technologiczne i Architektoniczne
   odpowiadające potrzebom osób z niepełnosprawnościami
   17 kwietnia 2019 r.
   od 09:00 do 15:30
  • Miejsce konferencji

   Hotel Ibis Stare Miasto
   ul. Muranowska 2
   00-209 Warszawa
   prosimy uwzględnić ograniczoną
   ilości miejsc parkingowych

  • Email

   uczelnie@assecods.pl

  • Odwiedź nasze biuro w Warszawie

   Asseco Data Systems S.A.
   ul. Branickiego 13
   02-972 Warszawa

  • Zapraszamy do naszego serwisu WWW

   https://www.assecods.pl